Mange nyere biler har et airconditionsystem / klimaanlæg.

Begge systemer er komfortsystemer, som kræver løbende vedligeholdelse og service.

Hos All Car har vi altid en fast lav pris på 399,- for et service af et anlæg – eksklusiv kølemiddel, sporemiddel og kompressorolie. Vi måler køleeffekten på kondensor, arbejdstemperaturen på kompressoren samt indblæsningstemperaturen i bilen. Vores maskine lave en tæthedsprøve, skifter kompressorolien samt påfylder kølemiddel.

Service af aircondition er sjældent en del af serviceplanen fra fabrikken, og det betyder, at mange biler ikke får løbende serviceeftersyn af selve aircondition-systemet. Dette kan medfører en unødvendig dyr reparation. Dette skyldes, at et almindelige aircondition-system mister ca. 10% kølemiddel årligt og manglende kølemiddel og kompressorolie kan være årsagen til en defekt kompressor. Kølemidlet og olien er med til at smøre pakninger og kompressoren, når anlægget er tændt, og derfor er det en god ide altid at benytte aircondition-anlægget løbende, også i vinterhalvåret. Anlægget skal gerne kører 2-3 gange ugentligt og gerne 10-15 min. af gangen. Det er med til at vedligeholde anlægget og derved forlænge levetiden på anlægget.

Hvornår skal anlægget efterses ? Når bilen er ca. 4 år, er det oftest nødvendigt med service af aircondition anlægget, og derefter skal man forvente at service skal ske hvert andet år. Dette skyldes, at de forskellige pakninger bliver slidte med tiden. Tegn på manglende kølemiddel er manglende køleeffekt, snusende lyd i rørene i kabinen.

Vi anbefaler altid løbende eftersyn af dit aircondition anlæg og ved skift af kompressor, skal der ALTID skiftes tørfilter, da dette kan være tilfrosset og derved ødelægge den nye kompressor. Ønsker du at høre mere om aircondition eller klimaanlægget i din bil, er du meget velkommen til at skrive eller ringe til os.